Thumbnail

AiKidsDo - Aikido pre najmenších

Školský vzdelávací program našej materskej školy je z jednej tretiny zameraný na oblasť: „Pohybom k zdraviu“. Aj z tohto dôvodu máme v pláne práce zapracovaný krúžok AIKIDO. Organizuje sa 1x do týždňa, pod taktovkou skúseného trénera p. Tomáša Valla, ktorý je držiteľom technickej vyspelosti 3.DAN a držiteľ osvedčenia: Inštruktor 2. kvalifikačného stupňa so špecializáciou AIKIDO.

Cieľom je:

  • vytvorenie správnych pohybových návykov u detí (formou hry)
  • umocnenie správneho držania tela a pohybu
  • snaha o rozvoj sústredenia a koncentrácie
  • pomocou zábavných cvičení zachovať flexibilitu svalov a motoriky
  • rozvoj kreatívneho pohybu a riadenej motoriky
  • poskytnúť cvičencom komplementárno-kompenzačný tréning
  • poskytnúť adaptačný tréning pre každého za pomoci komplementárno-kompenzačných cvičení
    a najmä to najdôležitejšie:
  • vytvoriť u detí pozitívny vzťah k pohybu a ich nastavenie na teamovú spoluprácu v kolektíve

Pre viac informácii nie len o AiKidsDo, ale aj o trénerovi – jeho skúsenostiach a práci klik na daný odkaz 😊