2% - OZ Opojček

Názov: Opojček
Sídlo: Opoj 247, 919 32 Opoj
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53460189

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie Opojček. Nič Vás to nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
 • skvalitnenie vybavenia materskej školy
 • zaujímavé aktivity

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, tu je stručný návod, ako na to :)

1

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

2

Podávate si daňové priznanie sami

3

Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • Obchodné meno alebo názov:

  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: 

  Právna forma:

  Identifikačné číslo (IČO/SID):


 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2% dane

Element
Element