Triedy

Ježkovia

Vek detí: 3-4 ročné deti
Vyučujúci:

Andrea Živojinová, triedna učiteľka
Mgr. Alžbeta Rosypalová

Prevádzka: 6:30-16:00

Mravčekovia

Vek detí: 5-6 ročné deti
Vyučujúci:

Bc. Ivana Šeregová, triedna učiteľka
Bc. Nikola Gašparovičová

Prevádzka: 7:30-15:30 (pred a po sú spojenú s triedov Ježkov)