Vitajte Na Stránkach Materskej Školy Opoj

Dozviete sa tu potrebné informácie z diania v našej materskej škole, o tom aký je náš denný režim, aké aktivity sa u nás uskutočňujú, rôzne oznamy či články a mnoho iného.

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Oznamy a články

Thumbnail

AiKidsDo - Aikido pre najmenších

Články

Školský vzdelávací program našej materskej školy je z jednej tretiny zameraný na oblasť: „Pohybom k zdraviu“. Aj z tohto dôvodu máme...

Thumbnail

Tvorivé duše v našej MŠ

Články

Určite ste si všimli, že vnútorný aj vonkajší areál našej Opojskej Materskej školy zdobia krásne umelecké diela, ktoré...

Thumbnail

Logopedické riekanky

Články

Zuzana Gránska spracovala niekoľko tipov logopedických riekaniek, ktoré s deťmi...

O našej škôlke

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. Predprimárna výchova sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Čarovná škôlka", ktorého zameranie je orientované na ľudové tradície, ochranu prírody a pohyb, ktorý je veľmi dôležitý k posilneniu zdravia a zdravého životného štýlu. Ako jednu z foriem výučby využívame Hejného matematiku.

Prevádzková doba materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. Pracovný kolektív tvoria 4 plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a 4 nepedagogickí.

Naša práca je pre nás povolaním, no najmä poslaním a napĺňa nás radosťou a šťastím.

Thumbnail
Element

Naše najbližšie udalosti

Thumbnail

Tekvicové variácie

28.09.2023
Materská škola, Opoj 247

Naše triedy

Thumbnail

Ježkovia

Vek detí3-4 ročné deti
Prevádzka6:30-16:00
Thumbnail

Mravčekovia

Vek detí5-6 ročné deti
Prevádzka7:30-15:30