Thumbnail

Voľné pracovné miesto - učiteľka MŠ, zástup rodičovskej dovolenky

Materská škola, Opoj 247 ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľky MŠ


Miesto výkonu práce: Opoj 247, 919 32 Opoj

Dátum nástupu: 1.9.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.7.2022

Úväzok: 100%, na dobu určitú - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.

Platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020".

 

Ďalšie podmienky:

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti stanovené v § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka. Ukončené adaptačné vzdelávanie výhodou.


Hľadáme pozitívne naladenú, tvorivú, flexibilnú a dôslednú kolegyňu, ktorá doplní náš menší, ale príjemný kolektív. Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov posielať písomne na adresu materskej školy (Materská škola, Opoj 247, 919 32 Opoj) alebo emailom (msopoj@gmail.com).

Vybraní uchádzači budú kontaktovaní.


Kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Nikola Gašparovičová
email: msopoj@gmail.com
 tel. kontakt: 033/558 33 94
0915 286 623