Thumbnail

Uzatvorenie prevádzky

Z dôvodu vysokej chorobnosti detí a podľa usmernenia RÚVZ TT bude MŠ mimo prevádzky do konca týždňa (15.-16.12).