Thumbnail

Spolupráca s denným stacionárom "Naše stacko"

Stalo sa našou každoročnou tradíciou, že robíme radosť ľuďom z denného stacionára „Naše stacko“ (jedná sa o zdravotne postihnutých ľudí). Za pomoci rodičov, detí a všetkých z MŠ darujeme radosť ďalej   . Našim kamarátom vytvárame personalizované krabičky podľa ich záľub a tieto sú im odovzdané ako Mikulášske prekvapenie ! Následne aj oni obdarujú naše deti niečím milým, s lásku vyrobeným a samozrejme nevynechajú sladkú maškrtu   .

Fotografie v galérii