Thumbnail

Spolupráca s denným stacionárom "Naše stacko"

Stalo sa našou každoročnou tradíciou, že robíme radosť ľuďom z denného stacionára „Naše stacko“ (jedná sa o zdravotne postihnutých ľudí). Za pomoci rodičov, detí a všetkých z MŠ darujeme radosť ďalej. Našim kamarátom vytvárame personalizované balíčky podľa ich záľub a tieto sú im odovzdané ako Mikulášske prekvapenie! Následne aj oni obdarujú naše deti niečím milým, s lásku vyrobeným. Tento rok to boli úžasné voskové obrúsky. ĎAKUJEME! 

Fotografie v galérii