Thumbnail

Recitačno-spevácka súťaž "Malí umelci"

Niektoré deti z našej MŠ sa zúčastnili 1.ročníka súťaže „Malí umelci“. Jednalo sa o spevácko-recitačnú súťaž detí z našej MŠ, z MŠ Majcichov a zo ZŠ J. Palárika Majcichov (1. a 2.ročník). Naozaj boli všetky deti úžasné, nie len tie naše. Chcelo to veľkú odvahu postaviť sa pred všetkých, zaspievať alebo zarecitovať. Bola to pre nich zároveň aj obrovská skúsenosť.  V kategórii MŠ súťažilo 23 detí a z našej MŠ sa umiestnila na druhom mieste v kategórii prednes básne: Dorotka Výbošťoková a na prvom mieste v kategórii spev: Amálka Čambálová – gratulujemeee. Ďakujeme aj rodičom za pomoc s prípravou a zároveň ďakujem aj dokonalým p. učiteľkám. No víťazi sú naozaj všetci! Sme na naše deti moc moc moc hrdé! Ďakujem aj p. riaditeľovi ZŠ J. Palárika, pani riaditeľke MŠ Majcichov a v neposlednom rade ďakujem aj p. starostovi a p. starostke našich obcí.

Fotografie v galérii