Thumbnail

Pre chorobu zatvorené

Bohužiaľ, chorobnosť presiahla 70% a situácia sa vôbec nezlepšuje.  Z tohto dôvodu už od zajtrajšieho dňa MŠ nebude v prevádzke (tým pádom nebude samozrejme ani besiedka). Prajeme Vám skoré uzdravenie!