Thumbnail

Pozor oznam!

PCR testovanie - pozitívna p. učiteľka. MŠ v karanténe do 29.11, nástup detí 30.11. - utorok (10 dní od posledného kontaktu).  Ak Vaše dieťa neprejavuje príznaky žiadneho respiračného ochorenia, môže v utorok 30.11.2021 nastúpiť do MŠ. Samozrejme s vyplneným Vyhlásením o bezpríznakovosti.