Thumbnail

Návšteva knižníc

Dnešný deň patril návšteve knižníc.  Naši menší Ježkovia navštívili vynovenú obecnú knižnicu, ktorá sídli v nových priestoroch obecného úradu, kde si mohli popozerať knihy a dozvedieť sa niečo viac o tom, ako funguje ich zapožičanie. Vypočuli si básne aj krátke príbehy, no a nakoniec nechýbala sladká odmena. Väčší Mravčekovia išli na exkurziu do Trnavy, nakoľko už zvládnu dlhší výklad, ktorý nám pripravila pani knihovníčka v mestskej knižnici J. Fándlyho. Dozvedeli sa nie len to, ako s knihami zaobchádzať, ako to v takej knižnici funguje, ale videli aj prípady, kedy si ľudia knihy nevážia a vrátili ich naozaj v zlom stave. 

Fotografie v galérii