Thumbnail

Letné prerušenie prevádzky

Prevádzka materskej školy bude prerušená v zmysle § 150a. ods. 1, zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, ako aj v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z.z. o materskej škole od 18.07.2022 do 31.08.2022. Dňa 02.09.2022 – riaditeľské voľno (nástup do MŠ 05.09.2022). Prevádzkoví zamestnanci vykonávajú upratovanie a dezinfekciu. V čase prerušenia prevádzky pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú dovolenku podľa plánu dovoleniek.