Thumbnail

Rozlúčka s predškolákmi

Tento deň bol veľmi špeciálny, hlavne pre našich predškolákov. Tento rok ich odchádza 9. Tí rodičom predviedli krátke vystúpenie – zarecitovali, zaspievali a zatancovali dva tance. Nasledovalo šerpovanie a odovzdávanie darčekov. A voľná zábava sa mohla začať. Na záver rodičia so slzičkami v očiach poďakovali celému kolektívu.


Fotografie v galérii